TP HCM: ra quyết định bắt đầu mở cửa trường học, dạy học trực tiếp từ ngày 13-12


TP HCM: ra quyết định bắt đầu mở cửa trường học, dạy học trực tiếp từ ngày 13-12

Từ ngày 13-12 đến 25-12 trong 2 tuần này, TP. Hồ Chí Minh sẽ bắt đầu kế hoạch mở lại trường học và dạy trực tiếp dành cho tất cả học sinh lớp 1, 9 và 12. Từ tuần thứ 2, bắt đầu cho trẻ mẫu giáo 5 tuổi đến trường.

Kế hoạch được thực hiện với yêu cầu cao về đảm bảo an toàn trong tình hình dịch bệnh đang phức tạp. Triển khai tốt tại các cơ sở giáo dục chất lượng tốt và đủ điều kiện về an toàn phòng chống dịch.

Kế hoạch được chia thành các giai đoạn, cụ thể như sau:

Giai đoạn chuẩn bị: Tổ chức họp phụ huynh, triển khai các vấn đề cần lưu ý trước ngày 5-12; tập huấn cán bộ, giáo viên, nhân viên vào ngày 8-12; tổ chức sinh hoạt, hướng dẫn công tác an toàn cho học sinh vào ngày 10-12.

Giai đoạn tổ chức dạy học trực tiếp : Từ ngày 13 đến ngày 25-12: Thí điểm dạy học trực tiếp 2 tuần dành cho tất cả học sinh lớp 1, 9 và 12. Từ tuần thứ 2: Trẻ mẫu giáo 5 tuổi.

Đối với huyện Cần Giờ: Trường Mầm non Thạnh An, Tiểu học Thạnh An, THCS-THPT Thạnh An học trực tiếp ở tất cả các khối lớp từ ngày 13-12.

Giai đoạn từ ngày 27-12: Tổ chức sơ kết, rút kinh nghiệm. Dựa vào kết quả đạt được trong giai đoạn tổ chức dạy học trực tiếp trong 2 tuần vừa qua trên địa bàn thành phố để đưa ra quết định tiếp tục và mở rộng đối tượng hoặc tổ chức dạy học trên toàn thành phố.

Tổ chức dạy học trực tiếp cho học sinh ở một số khối lớp để một số cơ sở giáo dục thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 trong hoạt động giáo dục và đào tạo. Sau đó, tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm trước khi tổ chức dạy học trực tiếp đại trà - Theo nội dung kế hoạch của Ủy ban thành phố Hồ Chí Minh.

Theo đó, sẽ ưu tiên các cơ sở giáo dục chất lượng cao, an toàn về các biện pháp chống dịch và đủ điều kiện cơ sở vật chất và có kế hoạch cho học sinh đi học trực tiếp hoàn chỉnh

Các cá nhân tham gia dạy, học trực tiếp tại các cơ sở giáo dục yêu cầu không thuộc đối tượng cách ly y tế.

Các cơ sở giáo dục phải được đánh giá an toàn trường học theo Bộ Tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng chống dịch Covid-19 đối với cơ sở giáo dục trước khi tổ chức dạy học trực tiếp và được kiểm tra thường xuyên trong quá trình dạy học trực tiếp.