Cổ phiếu bất động sản 'lên đồng': Nhà đầu tư cẩn trọng trên tay 'cục than hồng'
Cổ phiếu bất động sản 'lên đồng': Nhà đầu tư cẩn trọng trên tay 'cục than hồng'
Hơn 1 tháng qua, cổ phiếu của các doanh nghiệp bất động sản đã có thời gian tăng trưởng ấn tượng. Sự “thăng hoa” này do sự kỳ vọng của nhà đầu tư vào các dự án bất động sản đang hoặc sẽ triển khai trong tương lai. Tuy nhiên, điều này không phải không có những rủi ro cho nhà đầu tư.

Show 1 to 7 of 7 result(s)